Par mums|Normatīvie akti|Eiropas savienība|Kontaktinformācija
Resursi un rīki
Vakances
Iepirkumi
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
Satversmes aizsardzības birojs
Valsts drošības dienests
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Militārās izlūkošanas un drošības dienests / Par mums / Priekšnieks
Priekšnieks
Indulis Krēķis dzimis 1960.gadā Stendē. No 1994.gada līdz 2002.gadam strādājis dažādos amatos Drošības policijā un Satversmes aizsardzības birojā. No 2002.gada I.Krēķis ir Militārās izlūkošanas un drošības dienesta priekšnieks.
Aktuālās saites
© Militārās izlūkošanas un drošības dienests, 2016 | Adrese: Grostonas iela 2, Rīga, LV – 1013 | E-pasts: kanceleja@midd.gov.lv