Par mums|Normatīvie akti|Eiropas savienība|Kontaktinformācija
Resursi un rīki
Vakances
Iepirkumi
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
Satversmes aizsardzības birojs
Valsts drošības dienests
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Militārās izlūkošanas un drošības dienests / Normatīvie akti
Normatīvie akti

Militārās izlūkošanas un drošības dienests darbojas saskaņā ar Satversmi, Nacionālās drošības likumu, Valsts drošības iestāžu likumu, likumu „Par valsts noslēpumu", Operatīvās darbības likumu, Ministru kabineta apstiprinātu MIDD nolikumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Ar MIDD priekšnieka lēmumu ir nodibināts apbalvojums "Goda zīme", kura tehnisko un māksliniecisko aprakstu, kandidātu izvirzīšanas un izvērtēšanas kārtību, Goda zīmes piešķiršanas, nēsāšanas un atņemšanas nosacījumus, kā arī apbalvojumu apliecinoša dokumenta saturu un izskatu un apbalvojuma un tā miniatūrzīmes izgatavošanas nosacījumus nosaka MIDD priekšnieka parakstīts nolikums ar pielikumiem - 1. un 2.pielikums, 3.pielikums

Aktuālās saites
© Militārās izlūkošanas un drošības dienests, 2016 | Adrese: Grostonas iela 2, Rīga, LV – 1013 | E-pasts: kanceleja@midd.gov.lv