Par mums|Normatīvie akti|Eiropas savienība|Kontaktinformācija
Resursi un rīki
Vakances
Iepirkumi
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
Satversmes aizsardzības birojs
Valsts drošības dienests
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Militārās izlūkošanas un drošības dienests / Par mums
Par mums

Militārās izlūkošanas un drošības dienests, saīsināti - MIDD, ir viena no trim Latvijas Republikas drošības iestādēm, kas veic Valsts drošības iestāžu likumā noteiktos uzdevumus. MIDD ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša iestāde. Kopš 2002.gada MIDD priekšnieks ir Indulis Krēķis.

Militārās izlūkošanas un drošības dienests:

  1. iegūst un nodrošina Aizsardzības ministriju, tās padotībā esošās iestādes, citas valsts varu un pārvaldi realizējošās institūcijas un to atbildīgās amatpersonas, kā arī Nacionālos bruņotos spēkus ar to darbībai nepieciešamo pretizlūkošanas un izlūkošanas informāciju;
  2. atklāj un sadarbībā ar citām valsts drošības iestādēm novērš ārvalstu speciālo dienestu, kā arī organizāciju vai atsevišķu personu graujošo darbību Aizsardzības ministrijā, tās padotībā esošajās iestādēs un Nacionālajos bruņotajos spēkos;
  3. veic pasākumus, lai aizsargātu valsts noslēpumu Aizsardzības ministrijā, tās padotībā esošajās iestādēs un Nacionālajos bruņotajos spēkos, un kontrolēto izpildi;
  4. pārbauda pretendentus, kas vēlas saņemt speciālas atļaujas (licences), kuras izsniedz Aizsardzības ministrija atsevišķu licencēšanai pakļautu komercdarbības veidu veikšanai, un sniedz atzinumu par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu;
  5. kā Latvijas Republikas nacionālā signālu izlūkošanas iestāde veic un kontrolē signālu izlūkošanu un nodrošina iegūtās informācijas aizsardzību;
  6. savas kompetences ietvaros ir operatīvās darbības subjekts;
  7. pilda citus normatīvajos aktos un starptautiskajos līgumos tam noteiktos uzdevumus, t.sk. nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu ar NATO un Eiropas Savienības struktūrām un partnervalstīm.
Aktuālās saites
© Militārās izlūkošanas un drošības dienests, 2016 | Adrese: Grostonas iela 2, Rīga, LV – 1013 | E-pasts: kanceleja@midd.gov.lv